TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 3
AKCİĞER'DE HABİS SCHWANNOM METASTAZI (VAKA SUNUMU)
İRFAN YALÇINKAYA, SERDAR UĞRAŞ
YYÜ Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD., Van Akciğerde saptanan ve histolojik olarak doğrulanan bir habis schwannom vakası sunulmuştur. Akciğerin primer habis schwannomundan çok ekstremitedeki tümörün akciğere metastazı olarak düşünülmüştür. Tümörün klinik özellikleri, doku tanısı ve prognozu irdelenmiştir. Ayrıca vakada cerrahi tedavinin başarısı vurgulanmıştır.Vaka ameliyat sonrasında 5 yıldır hayattadır ve halen klinik ve radyolojik olarak nüks mevcut değildir. Keywords :