TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 1
SEREBRAL GLİOBLASTOMADA SEREBROSPİNAL SIVI YAYILIMI 2 VAKA NEDENİYLE
YEŞİM ELGİN, ŞABAN ÇAKIR, NİLGÜN ÖZBEK, BÜLENT KÜÇÜKPLAKÇI, BABÜR SOYLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Bu yazıda kliniğimizde malign gliomlarda, akselere hiperfraksiyone radyoterapi ve eşzamanlı sisplatin kemoterapisi ile standart radyoterapinin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla Ocak 96'da başlatılan çalışma sırasında serebrospinal sıvı yayılımı ile ilgili spinal metastaz saptanan iki vaka sunulmaktadır. Keywords :