TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 3 - 4
İNCE BARSAKTA HABİS MELANOM METASTAZI: ENDER GÖRÜLEN BİR AKUT MEKANİK TIKANMA NEDENİ (2 OLGU NEDENİYLE)
S ÖZARMAĞAN, V ÖZMEN, Y BOZFAKİOĞLU, S BELGERDEN, G ÖZARMAĞAN
İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi AD Bu çalışmada 1986 yılı içinde, ince barsakta habis melanom metastazının neden olduğu klinik tablo nedeniyle cerrahi girişim uygulanan 2 hasta incelenmiştir. Hastalardan her ikisi de invaginasyon tablosu ile başvurmuş olup, ilk vaka girişimden iki ay sonra disseminasyon ile kaybedilmiştir. Keywords :