TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1999 , Vol 14 , Num 2
GAMMAKNİFE TEDAVİSİNİN FİZİKSEL PRENSİPLERİ
MERİÇ ŞENGÖZ, BAHAR BALTALARLI, ZEYNEP İŞBAKAN, ÖZNUR ŞENKESEN, UFUK ABACIOĞLU, BESTE MELET ATASOY, NECMETTİN PAMİR, SEDAT TURKAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi ABD Leksell Gammaknife (LGK), ulaşılması güç, derin yerleşimli veya kritik yapılarla komşuluğu olan beyin tümörleri veya arteriovenöz malformasyonların (AVM) stereotaktik yöntemlerin yardımıyla irradiasyonunu sağlayan yüksek teknoloji ürünü bir tedavi sistemidir. Kobalt kaynaklarına ait 201 ışının ileri görüntüleme ve üç boyutlu tedavi planlama sistemleriyle tanımlanan hedefe yüksek hassasiyetle odaklanmış olmaları buradaki doku hasarının artmasını, hedef etrafındaki ani doz düşümü ile komşu ve normal yapıların korunmasını sağlamaktadır. LGK'nın eksternal radyoterapi cihazlarından farkı, çok sayıdaki milimetrik çaplı kaynakların küresel yerleşimi ve hedeflenmiş lezyonu çevreleyen doz oranının hızlı düşmesi gibi radyofiziksel özellikleri olup, radyasyon sahasını kompleksleştiren bu nitelikler, konvansiyonel yöntemlerden, farklı radyasyon hızı ve izodoz ölçüm işlemlerini gerektirmektedir. Bu çalışmada ünitenin fiziksel özellikleri gibi, cihazın kuruluşunda yapılan kalibrasyon ve kalite kontrol işlemleri de tanımlanarak, 4, 8, 14 ve 18 mm çaplı kolimatör kaskları için elde edilen ışın profilleri ve izodoz dağılımları rapor edilmiş, bilgisayar tedavi planlama sistemleri ve günlük tedaviler tanıtılmıştır. Keywords :