TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 1
KOSTA KONDROSARKOMU: İKİ VAKA SUNUMU
İRFAN YALÇINKAYA, MUAMMER KARAAYVAZ, HALİL ASLAN, NUSRET AKPOLAT
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD., Van Nadir rastlanan ve başlıca tedavisinin radikal rezeksiyon olduğu iki kosta kondrosarkom vakasını, bazı ilginç özellikler taşıdığı için sunmayı amaçladık. Vaka 1. Altmış beş yaşında bayan. Preoperatif yapılan tetkiklerde saptanan subdiyafragmatik kitle nedeniyle operasyona alındı. Eksplorasyonda 11. kostadan köken alan tümör tespit edilip radikal rezeksiyon uygulandı. İki yıldır takipte ve sorunsuzdur .Vaka 2. Kırk yaşında bayan. 3. ve 4. kotlarda lokalize göğüs duvarı tümörü ön tanısı ile opere edildi. Radikal rezeksiyon uygulanan vakaya prolen mesh ve metil metakrilattan oluşan sandwich greft kullanılarak rekonstrüksiyon uygulandı. Postoperatif 2. ayında ve sorunsuzdur. Keywords :