TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2000 , Vol 15 , Num 4
HİPERFRAKSİYONE RADYOTERAPİNİN BÜYÜMEKTE OLAN KEMİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEY HAYVANLARI KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLESİ
CENGİZ KURTMAN, AHMET ÇAKMAK
A.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi ABD Radyasyonun kemik büyümesi üzerine olan etkisi özellikle iki yaş altında 2000 cGy ışınlama ile oldukça fazla olmakla birlikte diğer pediyatrik yaş gruplarında daha fazla dozlarda belirgin büyüme duraksamasına yol açmaktadır. Radyasyona geç cevap veren dokular grubuna giren kemik ve kıkırdak dokularında hiperfraksiyone radyoterapi ile standart günlük 200 cGy'lik dozlarla ışınlamaya göre daha az hasar meydana gelebileceği ve kemik gelişiminin normal çocuklara yakın olabileceği hakkında henüz kesinleşmemiş, standart olmayan bazı yeni deneysel çalışmalar vardır. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda kemik gelişimi devam eden deney hayvanları kullanılarak hiperfraksiyone radyoterapinin bu hayvanlar üzerinde büyümeye olan etkisi değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, hiperfraksiyone radyoterapinin kemik büyüme ve gelişim bozukluklarını daha aza indirdiği görülmüştür. Keywords : hiperfraksiyone radyoterapi, kemik gelişimi