TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2006 , Vol 21 , Num 1
Terminal dönemde kanserli çocuk ve ailesine yaklaşım
Rejin KEBUDİ
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul Günümüzde kanser tanısı almış çocukların %70'i iyileşmektedir; ancak %30 kadarında ise hastalığın tekrarlanması, tedaviye yanıt vermemesi ve ölüm yaşanmaktadır. Palyatif tedavi, şifanın olası olmadığı dönemde hastayı rahatlatacak, hayat kalitesini en yüksek düzeyde tutacak tedavidir. Palyatif tedaviye geçiş prensipleri bütün dünyada benzerdir, ancak aile ve hastayla iletişimde ülkeye, yöreye özgü sosyal ve kültürel özelliklere de önem verilmelidir. Bu dönemde en rahatsız edici semptomlardan olan ağrı giderilmelidir. Hastanın bulgularına göre diğer semptomatik ve destek tedaviler yapılır. Terminal dönem bakımı bir ekip işi olup, hasta ve ailesi kadar, sağlık ekibi için de duygusal olarak çok zor bir dönemdir. Hospislerin, palyatif bakım ünitelerinin kurulması, bu konuyla ilgilenen tıbbi ekip için de, bu hastalar için de çok önemlidir. Keywords : Ölüme tavır; yas; çocuk; ev bakımı; misafirhanede bakım; neoplazi/hemşirelik/psikoloji; ağrı/terapi; palyatif bakım; terminal bakım; doğruyu açıklama