TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2007 , Vol 22 , Num 4
Gama prob ve gama kameranın lezyon tespit etkinliklerinin lenf düğümleri modeli ile araştırılması
Bayram DEMİR1, Murat OKUTAN2, Metin HALAÇ3, Mustafa DEMİR3
1İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul, Turkey
2İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Radyofizik Bilim Dalı, İstanbul, Turkey
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
AMAÇ
Farklı boyutlardaki lenf düğümlerini taklit eden bir model kullanılarak, bu taklit lenf düğümlerinin yerinin ve derinliğinin belirlenmesinde gama kamera ve gama probun etkinliği araştırıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Lenf düğümlerini taklit etmek üzere çapları 0.1, 0.2, 0.4 ve 0.8 cm olan dört silindirik lezyon fantoma monte edildi. Görüntüler ve sayımlar, fantom su içinde iken farklı derinliklerde gama kamera ve gama prob ile alındı.

BULGULAR
Gama kamera ile 0.1 ml hacimli lenf düğümünün en fazla 4 cm derinlikte tespit edilebileceği belirlendi. Aynı boyuttaki taklit lenf düğümünün gama prob değerlendirmesinde ise 7 cm derinliğe kadar varlığının tespit edilebildiği görüldü.

SONUÇ
Lenf düğümlerinin yerinin belirlenmesinde, gama probun gama kameraya göre daha etkin olduğu görüldü. Gama kamera ile en küçük boyuttaki (0.1 ml) lenf düğümünün 4 cm derinlikteki yeri tespit edilebilirken, gama prob ile aynı lenf düğümünün 7 cm derinlikteki varlığı tespit edilebilmektedir. Keywords : Gama prob; gama kamera; sentinel lenf düğümü; Tc-99m