TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 2
PRİMER KEMİK TÜMÖRLERİNDE SEMENT UYGULAMASI (3 OLGU)
M ÜZEL, M BABACAN, I AKGÜN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana bilim Dalı Metilmetakrilat cerrahi tedaviye yardımcı olarak iki şekilde kullanılmıştır. En sık kullanım şekli, patolojik kırıkları birleştirmek ve stabilize etmek için yer tutucu olarak kullanılmasıdır. Son yıllarda, intrakapsüler lokal küretajın sınırlarını genişletmek için kullanılmaktadır. Katalize edilmiş monomerin polimerizasyonu sonucu ortaya çıkan ısı kemiğin nekrozuna sebep olur ve kaviteyi destekler. Bu çalışmada, metakrilat ile doldurulmuş 3 olgu değerlendirilmiştir. Keywords :