TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2009 , Vol 24 , Num 1
Solid tümörlerde ve lösemilerde kanser kök hücreleri
Musaffe TUNA
MD Anderson Cancer Center, Cancer Genetics, Houston, ABD Kanser kök hücreleri (KKH) tümörün başlangıcından sorumlu olan ve tümör dokusundaki çok sayıda farklılaşmış hücre topluluğ unu oluşturan hücrelerdir. Aynı özgü sinyal ileti sistemleri KKH'lerin ve normal kök hücrelerinin kendi-kendini yenileme ve/veya farklılaşmasında fonksiyonel rol oynarlar. Aralarındaki başlıca fark; KKH'lerde aynı sinyal ileti sistemlerinin düzenlenmesi değişmektedir. Son çalışmalarla KKH'lerin ilaç ve radyasyon tedavisine dirençli oldukları gösterilmiştir. Gelecekteki çalışmalar kanserin tedavisi için KKH'leri hedef alan tedavilerin geliştirilmesine öncülük edecektir. Keywords : Kanser kök hücresi; kanser kök hücresi belirteçleri; normal kök hücre