TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2009 , Vol 24 , Num 2
Solid tümörlü bir çocukta sitomegalovirüs pnömonisi
Halil Haldun EMİROĞLU1, Rejin KEBUDİ1, 2, Bülent ZÜLFİKAR1, 2, Ömer GÖRGÜN1, Gülden YILMAZ3, İnci AYAN1, 2, Nuran SALMAN4, Ayper SOMER4
1İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
2İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
3İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu bağışıklığı baskılanmış hastalarda morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Solid tümör kemoterapisi bağışıklığı baskılayan bir durum olmasına rağmen, sitomegalovirüs hastalığı bildirilmesi sık değildir. CMV enfeksiyonu daha çok yüksek doz tedavi ve transplantasyon geçiren hastalarda bildirilmektedir. Bu yazıda konvansiyonel kemoterapi gören ve sitomegalovirüs pnömonisi gelişen nöroblastom tanılı bir hasta sunulmaktadır. Hasta pediatrik yoğun bakım biriminde intravenöz gansiklovir ile tedavi edildi. Ancak bir hafta sonra hasta kaybedildi. Keywords : Gansiklovir; pnömoni; sitomegalovirüs