TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2009 , Vol 24 , Num 4
Onkoloji hemşireliğinde etik
Nermin ERSOY
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Kocaeli Günümüzde kanser tedavi ve bakım sürecinde kanser hemşiresine yüklenen etik ödevler olası etik ikilemlerin engellenmesine, etik sorunun çözümlenmesine ve en önemlisi etiğe uygun kanser bakım sisteminin sürdürülmesine büyük katkı sağlamaktadır. Onkoloji hemşireliğinin ayırıcı özelliği olan insani bakım verme, aydınlatma, gerçeği söyleme, ağrı-acıyı dindirme, kaynakları adil paylaştırma, en uygun palyatif bakımı sağlama ile hastayı ölüme hazırlama yönünde etik ödevler, hemşireliğin değerleriyle, mesleki standartlarıyla ve çağdaş rolleriyle haklılandırılmaktadır. Bu nedenle onkoloji hemşiresinin etik yeterliliğinin bulunması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Keywords : Etik değerler; etik ödevler; hemşirelik etiği; klinik etik; onkoloji etiği; onkoloji hemşireliği