TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
MEME KARSİNOMUNDA HİSTOLOJİK PROGNOSTİK PARAMETRELER VE BUNLARIN SAĞKALIMLA OLAN İLİŞKİSİ
N TÜZÜNER, S ÇETİN, M MAYA, A ÖBER, M ŞENOCAK, G AKKOVAR, O UZEL
İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Patoloji AD Meme kanserinde sağkalımlı etkileyen yaş, evre gibi klinik parametrelerle aksilladaki metastazlı lenf nodülü sayısı, tümör tipi, histolojik grade, tümör çapı, tümör sınırları, nekroz, konak savunma etkeni vb. morfolojik parametreler 47 premenopozal hastada incelendi. Retrospetkif incelemeden doğacak yanılgıyı ortadan kaldırmak amacıyla tüm klinik parametrlerin eş olmasına özen gösterildi. Çalışma sonunda klinik parametrelerden evrenin, morfolojik grade'nin aksilladaki metastazlı lenf nodulu sayısının ve tümör nekrozunun sağkalımı etkilediği bulundu. Keywords :