TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2011 , Vol 26 , Num 3
Kanserli hastanın terminal dönemdeki bakımı
İkbal ÇAVDAR
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul Terminal dönem ölüm öncesi dönem olarak tanımlanır. Yaşamın son günlerini yaşayan hastanın bakımında, hastanın gereksinimlerini karşılayabilmek hemşirenin gerekli bilgi, beceri ve anlayışa sahip olması ile direkt ilişkilidir. Ölümcül hastalığı olan bireylere ve ailelerine bakım veren hemşirelerin, ölümcül hastalığa ilişkin tepkiler, tepkilerle başa çıkmada destekleme, ölüm sürecinde hasta ve aileye yardım konularında bilgi sahibi olmaları gereklidir. Bu makalede terminal dönemdeki kanser hastasının fizyolojik, psikolojik, manevi ve seksüel gereksinimleri üzerinde durulmaktadır. Keywords : Kanser; terminal dönem; ölüm