TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
KARSİNO EMBRİONİK ANTİJEN (CEA)'İN MEME KARSİNOMUNDA PROGNOSTİK DEĞERİ
N TÜZÜNER, A ÖBER, S URAZ, M MAYA, R UZEL, S ÇETİN
Cerrahpaşa Tıp Fak.Patoloji AD Meme kanserinde tümör hücrelerinin Karsinoembriyonik antijen (CEA) taşımalarının prognozu kötü yönde etkileyen bir faktör olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Çalışmamızda CEA varlığı tümör dokusu parafin kesitlerinde peroksidaz-antiperoksidaz yöntemi ile saptanarak, hastalıksız yaşam süresi ile CEA pozitifliği arasındaki ilişki incelendi. Ayrıca CEA pozitifliği ile tümör çapı, primer tümör ve lenf düğümü metastazı grade'i, aksiller metastazlı lenf düğümü sayısı, tümör nekrozu, klinik evre ve yaş gibi histolojik ve klinik parametreler karşılaştırıldı. Tüm vakaların % 71'nde immunohistokimyasal CEA pozitifliği bulundu. CEA pozitifliği ne hastalıksız yaşam süresi ile, ne de yukarıdaki prognostik faktörlerle istatistiksel anlamlı ilişki göstermedi. Sonuç olarak, meme kanserinde immunohistokimyasal CEA'nın güvenilir bir prognostik faktör olmadığına inanıyoruz. Keywords :