TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2012 , Vol 27 , Num 4
İnterstisyel LDR brakiterapide farklı kaynak geometrileri için doz dağılımlarının Monte Carlo yöntemiyle doğrulanması
Hediye ACUN,1 Ahmet BOZKURT,2 Gönül KEMİKLER,3 İsmail ÖZBAY,3 Işık ASLAY3
1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Şanlıurfa
3İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, İstanbul
AMAÇ
Bu çalışmada, interstisyel brakiterapi uygulamalarında kullanılan 192Ir tellerinin, CMS XiO tedavi planlama sistemi (TPS) ile oluşturulan doz dağılımlarının Monte Carlo (MC) hesaplama yöntemiyle doğrulanması amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM
1.84 mCi/cm aktiviteli 192Ir kaynakla farklı uzunlukta üç tel uygulamaları oluşturularak TPS'de izodoz eğrileri elde edildi. Tel kaynakların tüm özellikleri MC yazılımı olan MCNP'yle modellendi. LDR brakiterapi uygulamaları için iki yöntemle hesaplanan doz dağılımları kıyaslandı.

BULGULAR
TPS ve MC ile hesaplatılan izodoz eğrilerinin genişlikleri arasında, ortalama olarak tek, iki ve üç tel uygulamasında sırasıyla 0.28 mm, 0.4 mm ve 0.57 mm fark görüldü. MC ile hesaplanan izodoz eğrilerinin genişliklerinin TPS'de elde edilenlere oranla daha dar olduğu gözlendi.

SONUÇ
Uygulamadaki tel sayısı arttıkça, TPS ve MC'yla hesaplanan izodoz değerlerinin genişlikleri arasındaki farkın arttığı gözlenmiştir. Ancak, bu farklar 1 mm'den küçük olup, LDR brakiterapi uygulamaları için CMS XiO TPS'de bulunan izodoz eğrilerinin MC hesaplama yöntemiyle hesaplananlarla uyum içinde olduğu gözlenmiştir. Keywords : Monte Carlo; 192Ir tel kaynak; LDR Brakiterapi