TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
BEYİN SAPI TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE KARŞILAŞILAN KLİNİK PROBLEMLER, RADYOTERAPİ İLE ALINAN SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
AHMET NAFİZ KARADENİZ
İstanbul Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi Kliniği Keywords :