TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2014 , Vol 29 , Num 1
Metastatik meme kanserli hastada oral ibandronat kullanımına bağlı ciddi hipokalsemi: Bir olgu sunumu
Fatma AVCI,1 Alparslan MERDİN,1 Sema SEZGİN GÖKSU,2 Hasan Şenol COŞKUN2
1Department of Internal Medicine, Akdeniz University Faculty of Medicine Hospital, Antalya
2Department of Oncology, Akdeniz University Faculty of Medicine Hospital, Antalya
Kemik metastazı metastatik meme kanserli hastalarda sık görülen bir bulgudur. Hastaların yaklaşık %25'inde ilk metastaz yeri kemiktir. Ağrı, hiperkalsemi ve kemik kırıkları, kemik metastazının en sık görülen komplikasyonlarıdır. Meme kanserine bağlı kemik metastazında iskelet sistemi ile ilişkili komplikasyonların engellenmesinde bifosfonatlar etkindir. Bifosfanat tedavisinin başlangıcında hipokalsemi görülebilmesine rağmen, oral bifosfanat tedavisinden sonra semptomlu hipokalsemi nadir görülür ve genellikle tedavi başlangıcından haftalar sonra ortaya çıkar. Bu olgu bildirisinde, D vitamini eksikliği olan ve oral ibandronik asit tedavisi ile erken dönemde ciddi hipokalsemi gelişen, metastatik meme kanser tanılı bir hasta sunulmuştur. Keywords : Kemik metastazı; meme kanseri; hipokalsemi, ibandronat