TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 3
EPİTELYAL OVER KANSERİ TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİNİN ROLÜ
TEKSEN ÇAMLIBEL, AYDIN DEMİRCAN, MEHLİKA BESLER
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Epitelyal over kanserinin, ameliyat, 1 yıl süreyle kemoterapi ve sonra "second-look" laparotomi ile tedavisi artık klasikleşmiş bir bilgidir. Bir yıllık kemoterapi sırasında, laparoskopi ile ara takip yapılması ise giderek taraftar toplamaktadır. Bu yayınımızda, kemoterapi cevabı laparoskopi ile değerlendirilmiş üç olgumuz takdim edilmiş ve konu ile ilgili literatür ve kendi görüşlerimiz tartışılmıştır. Keywords :