TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2015 , Vol 30 , Num 2
Yaşlı kanser hastalarında ağrı
Ezgi MUTLUAY
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara Yaşam süresinin uzaması hücrelerin yenilenme yeteneğini kaybetmesine ve kanser hücrelerinin gelişmesine yol açmaktadır. Kanser hastaları, ağrıya duyarlı yapıların tümörle invazyonu veya kompresyonu, kanser tanı ve tedavisine ya da kanser dışı nedenlere bağlı ağrı yaşayabilmektedirler. Ağrı, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyerek yaşam kalitelerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yaşlı hastalarda ağrının değerlendirilmesi tedavi süreci ve yaşam kaliteleri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Yaşlılarda ağrının değerlendirilmesi fiziksel, emosyonel ve psikososyal açıdan çok boyutlu yaklaşım gerektirmektedir. Hemşireler subjektif bir semptom olan ağrıyı tanımlamalı, değerlendirmeli, ağrıyı gidermede uygun yöntemleri seçmelidir. Keywords : Ağrı; kanser; yaşlı