TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
KONDROSARKOMDA CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARI
M ÜZEL, M BABACAN, R ERGİNER, M HIZ, G GİRİŞKEN
İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji AD Bu çalışmada, kliniğimizde kondrosarkomîarda uyguladığımız cerrahi tedavi yöntemleri değerlendirilmiştir. Bu sisteme göre tümörün histolojik özelliği ile birlikte, anatomik yerleşimi, grad'ı ve klinik seyri tedavinin planlanmasında önemli prognostik parametrelerdir. Kondrosarkomların tedavisinde, cerrahi girişimi önceden planlamak ve nihai sonucu değerlendirmek için Cerrahi Evrelendirme Sisteminin uygulanması gereklidir. Keywords :