TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
OVERLERİN EPİTELYAL KANSERİNDE ADJUVANT KEMOTERAPİNİN DEĞERİ
M ARAN, G TEKANT
SSK Okmeydanı Hastanesi Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezi Değerlendirilen kırk epitelyal oven kanseri olgusunda adjuvant kemoterapinin değeri, çeşitli kombinasyonların üstünlükleri, second look operasyonun rolü tartışıldı. Varılan sonuca göre, adjuvant kemoterapinin değerli ve özellikle cisplatinium ve hexamethyl melamine bulunan kombinasyonların üstün olduğu izlendi. Ayrıca, cerrahi evreleme ve second look operasyonun değeri bir defa daha vurgulandı. Keywords :