TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1987 , Vol 2 , Num 4
OSTEOJENİK SARKOMADA ADJUVANT KEMOTERAPİ ÖN SONUÇLARI
M ARAN
SSK Okmeydanı Hastanesi Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezi, Tıbbi Onkoloji AD Oniki osteojenik sarkoma olgusunda adjuvant kenıoterapi (YDmtx, adm, vcr) sonuçları değerlendirildi. İzlem süresi ve olgu sayısı azlığına rağmen aldığımız yeni sonuçlar adjuvant kenıoterapi uygulanmamış eski olgularımızdan aldığımız sonuçlarla karşılaştırıldığında yeni tedavi modelinin üstünlük sağladığı izlendi. Keywords :