Other Issues : Previous Next
TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY Vol 32, Number 1
Editorial
Original Article
Brakiterapinin Gelişimi Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Serviks Kanserinde Türkiye'deki Sağkalım: 16 Merkezin Ortak Sonuçları Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Yüksek Doz Hızlı Brakiterapi Radyobiyolojisi Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor 3-D Jinekolojik Brakiterapide Radyolojik Bakış Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Serviks Tümörlerinde Üç Boyutlu Brakiterapi Planlamasında Kontur Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Serviks ve Endometrium Kanserinde Brakiterapi Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Brakiterapide İki-Boyutlu Planlamadan Adaptif Planlamaya Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Stereotaktik Vücut Radyoterapisi Brakiterapinin Yerini Alabilir mi? Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Brakiterapide Fizik Planlama Aşamaları Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Serviks Kanseri Tedavisinde Adaptif Brakiterapi: Olgu Sunumu Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Brakiterapide Fraksiyon İçi ve Fraksiyonlar Arası Belirsizlikler, Görüntüleme Strajileri (MRG/BT), Deformable Registrasyon ve Belirsizlikler Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Görüntü Rehberliğinde Adaptif Brakiterapinin Morbidite ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Lokal İleri Evre Serviks Kanseri Tedavisinde Adaptif Brakiterapi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu Eşliğinde Tedavi Planlama ve Değerlendirmesi Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Olgu Sunumu: Nüks Serviks Kanserlerinde Brakiterapi Uygulaması Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Brakiterapi Vaka: Postoperatif Sekviks Kanseri Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Bir Olgu Üzerinden Opere Endometrium Kanserinde Postoperatif Vajinal Brakiterapi Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor Vagina Hastası Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor İnoperabl Serviks Kanserlerinde Brakiterapi Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor 2016 Dünya Brakiterapi Kongresinin Ardından Abstract Full Text PDF Similar Articles Mail to Author Mail to Editor