TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
PRİMER MALİGN KEMİK TÜMÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
G ACUNAŞ, B ACUNAŞ, M S KALFAGİL, İ ROZANES, İ SAYI
İstanbul Tıp Fakültesi Radiodiagnostik AD Patolojik olarak verifiye 48 primer malign kemik tümörü bilgisayarlı tomografi (BT) ile incelendi. Her olguda BT bulguları direkt grafiler, konvansiyonel tomografi, angiografi ve klinik bulgularla karşılaştırılmıştır. Tüm lezyonlar BT ile gösterilmiştir. Lezyonların % 87 si daha önce direkt grafilerle belirlenmiş olup, ancak olguların % 13'ü yalnızca BT ile saptana bilmiştir. Olguların % 75 inde BT diğer tanı yöntemlerine göre tümör lokalizasyonunu uzanımını ve komşu dokularla ilişkisini daha iyi belirlemiştir. Keywords :