TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
G ACUNAŞ, B ACUNAŞ, M S KALFAGİL, İ ROZANES, İ SAYI
İstanbul Tıp Fakültesi Radiodiagnostik AD

Summary

Patolojik olarak verifiye 48 primer malign kemik tümörü bilgisayarlı tomografi (BT) ile incelendi. Her olguda BT bulguları direkt grafiler, konvansiyonel tomografi, angiografi ve klinik bulgularla karşılaştırılmıştır. Tüm lezyonlar BT ile gösterilmiştir. Lezyonların % 87 si daha önce direkt grafilerle belirlenmiş olup, ancak olguların % 13'ü yalnızca BT ile saptana bilmiştir. Olguların % 75 inde BT diğer tanı yöntemlerine göre tümör lokalizasyonunu uzanımını ve komşu dokularla ilişkisini daha iyi belirlemiştir.