TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1995 , Vol 10 , Num 4
NÜKS BEYİN TÜMÖRLERİNDE İNTRAKRANİYAL HDR BRAKİTERAPİ: 3 VAKA SUNUMU
ARİF BÜLENT ARAS, MUSTAFA ADNAN ESASSOLAK, SERDAR ÖZKÖK, YAVUZ ANACAK, KAZIM ÖNER, VASFİ YARADANAKUL, AYFER HAYDAROĞLU
EÜTF Radyasyon Onkolojisi, AD, İzmir Merkezimizde daha önce postoperatif radyoterapi uygulanmış 2 glioblastoma multiforme ve 1 anaplastik astrositom tanılı vakaya radyoterapi sonrası sınırlı yinelemeleri nedeniyle intrakraniyal brakiterapi uygulanmıştır. İmplantasyon; operasyon sırasında yineleme bölgesine yapılan rezeksiyonu takiben çelik iğneler Paris sistemi kurallarına uygun olacak şekilde yerleştirilerek yapılmıştır. Tedavi postoperatif 1. günde ortogonal filmler üzerinde yapılan dozimetrik hesapları takiben 10 Ci nominal aktif kaynaklı microSelectron-HDR cihazı ile verilmiştir. İlk 2 vakada 4.5 Gy, 3. vakada ise 5 Gy'lik fraksiyon dozları en az 6 saat ara ile günde 2 defa verilerek toplam 3 günde, 6 fraksiyonda tedavi tamamlanmıştır. İmplantasyon ve tedavi süresince önemli bir komplikasyon görülmemiş, uygulama her üç vaka tarafından iyi tolere edilmiştir. İntrakraniyal brakiterapi sonrası ilk iki vaka sırasıyla 3. ve 14. aylarda kaybedilmiş olup, üçüncü vaka 7 aydır takip edilmektedir. Keywords :