TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 2007 , Vol 22 , Num 4
Tıp tarihinde kanser ve lösemi
Elif ATICI
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deontoloji Anabilim Dalı, Bursa, Turkey Bu yazıda, Auguste Comte'un “Bir bilim ancak tarihi bilinirse tanınabilir” sözüne dayanarak, insanın yüzyıllardır kanseri yenmek için verdiği uğraş ve bu uğraş içerisinde löseminin tanımlanması ve tedavisi ile ilgili tarihi gelişim üzerinde durulmaktadır. Löseminin tarihi gelişimine yer verilmesinin bir diğer nedeni ise, şifa olasılığı artmış olmakla birlikte yüzde yüz başarının her zaman sağlanamadığı bir hastalığın, hasta-hekim ilişkisine etkilerini daha iyi anlayabilmemize yardımcı olabileceği düşüncesidir. Keywords : Kanser; lösemi; tıp tarihi