TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1988 , Vol 3 , Num 3 - 4
R EKER, T CANTEZ, B TANMAN, A ÇELİK, M KARABÖCÜOĞLU, M DEMİRYONT, Ö DOĞAN
İstanbul Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. AD, Pediatrik Kardiyoloji BD

Summary

Perikardit ön tanısı ile yatırılan 9,5 yaşındaki erkek hastaya antemortal olarak primer perikard mezotelyoma tanısı kondu. Bütün yaş gruplarında çok nadir görülen bir tümör olduğu bilinen bu tümörün çocuk yaş grubundaki sıklığını araştırmak için yaptığımız literatür taramasında sadece 6 olgu bulabildik. Antemortal olarak konan tanı postmortem inceleme ile de kesin olarak desteklendi.