TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
ÇİÇEK BAYINDIR, ÖNER DOĞAN, SARA BAHAR, REHA TOLUN, ARİ BOYACIYAN
İst. Üniv. Tıp Fak. Nöroloji AD

Summary

Bu çalışmada İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöropatoloji Laboratuvarında incelenerek primer serebral lenfoma (PSL) tanısına varılan 5 olguya ait klinik, nöroradyolojik ve nöropatolojik özellikler sunulacaktır. Yaşları 48-68 arasında değişen dördü kadın, biri erkek olan seride, lezyon, 3 olguda supratentoriyel, l olguda infratentoriyel, 1 olguda ise supra ve infratentoriyel olmak üzere multipl lokalizasyon gösteriyordu. Primer serebral lenfoma, beyin tümörlerinin % Tini oluşturmaktadır. Başlıca immun yetersizlik hallerinde ortaya çıkan bu tümörün son 10 yıl içinde, normal popülasyondaki görülme sıklığının arttığı bildirilmektedir. Tedavi ile klinik ve radyolojik remisyon gösterdiği bilinen bu tümörün nöroradyolojik özellikleri ile histopatolojik karakteri ilgili literatür ışığında tartışılacaktır.