TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 1 - 3
VELİTTİN OĞUZ, CHRİSTİAN HAYE, LAURENCE DESJARDİNS
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD

Summary

Kobalt-60 diski uygulanan koroid malign melanomlarının izlenmesinde ekografi ve anjiyografinin yerinin belirlenmesi amacıyla Paris Curie Enstitüsü Göz Hastalıkları kliniğinde 1985 Ocak ile 1986 Eylül ayları arasında bu uygulama yapılmış 100 olgu ortalama 32 ay süresince A ve B-Resimli ekografi ve anjiyografi ile izlenmiş, sonuçlar bildirilmiştir.