TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1989 , Vol 4 , Num 4
RADIATION AND CHROMOSOMES
ERTAN ÜÇER
İstanbul Univ. Fen Fak. Radyobiyoloji ve Sağlık Fiziği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Summary

Bu derlemede radyasyonun kromozomlar üzerine olan etkisi tartışılmıştır.