TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1990 , Vol 5 , Num 1 - 2
K SÖZER, M YAMAN, H TÜRKER, H ADATAŞ
Cerrahpaşa Tıp Fak. Göğüs Hast. AD

Summary

Bu çalışmamızda, sert (rijit) bronkoskopla bükülebilen (fleksibl) fiberoptik bronkoskopun bir arada kullanıldığı durumlarda,bu uygulamanın arter kan gazları üzerine olabilecek etkileri gözden geçirilmiştir. Çalışma, 20 olgu üzerinde yapılmıştır. 19 olguya, kesin akciğer kanseri tanısı koyabilme amacı ile, bir olguya ise primer tüberküloza bağlı adenobronşik fistül araştırması nedeniyle bronkoskopi yapılmıştır. Olgularımızın dördünde bronş Ca dışında KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), birinde ise restriktif tipte vantilasyon bozukluğu bulunmakta idi. Olgularımızda, bu iki tip bronkoskopun bir arada kullanılması sonucunda, bronkoalveoler lavaj yapılan olgularda daha belirgin olmak üzere PaO2 değerlerinde anlamlı bir azalma saptanmıştır. PaO2 değerindeki bu azalma, yalnız bükülebilen bronkoskopla yapılan bronkoskopi süresinde ortaya çıkan azalmaya nazaran çok düşük düzeyde bulunmuştur. PaCO2 değerlerinde ise anlamlı olmayan minimal düşüşler, ya da yükselmeler kaydedilmiştir.