TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 1 - 2
FADIL H AKYOL, İ LALE ATAHAN, MURAT GÜRKANAK, FARUK ZORLU, HİLMİ ALANYALI, ENİS ÖZYAR
H.Ü. Tıp Fak. Radyoloji AD, Radyoterapi Ünitesi

Summary

1 Ocak 1975 ile 31 Aralık 1988 tarihleri arasında, yaşları 24 ile 76 arasında değişen (Median yaş 48) 90 kadın hasta unilateral inoperabl meme kanseri tanısıyla ünitemizde tedavi edilmiş ve izlenmiştir. 35'i pre, 41 'i post, 14'ü ise perimenopozaldır. TNM Sınıflandırmasına göre % 17'si Evre II,% 83'ü Evre III grubunda yer almaktadır. Memeye ortalama 6071+40 eGy, bölgesel lenfatiklere ise 5000 cGy Kobalt-60 teleterapi cihazıyla verilmiş, ayrıca heriki evredeki olguların % 60'ına neodjuvan kemo ve/veya hormonoterapi uygulanmıştır. 10 yıllık sağkalım olasılıkları değerlendirildiğinde aksiller lenf nodlarının tutulumu ve tümör büyüklüğü klinik prognostik faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Evre II olgularında % 20, Evre III olgularında ise %53 oranında uzak metastazlar görülmekte ve çoğunluğu (% 66) ilk 2 yıl içerisinde saptanmaktadır.