TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
PRELIMINARY RESULTS OF THE 8-IN-ONE-DAY THERAPY IN PEDIATRIC BRAIN TUMORS
İ AYAN, EREN DARENDELİLER, REJİN KEBUDİ, L AĞAOĞLU, NİJAT BİLGE, MÜNİR KINAY
İstanbul Üniv. Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji BD

Summary

Ocak 1990-Şubat 1991 tarihleri arasında yaşları 2,5-17 yıl arasında değişen 9'u primer, 3'ü nüks 12 beyin tümörlü hastada cerrahi, radyoterapi ve 8 ilaçlı kemoterapiden oluşan kombine tedavi modeli uygulanmıştır. Hastaların 10'unda biopsi veya subtotal tümör eksizyonu yapılmış, 2 olguda tümör total olarak çıkartılmıştır. Operasyon sonrası radyoterapi uygulanan 10 hastanın 8'inde (3 tam cevap, 5 kısmi cevap) objektif tümör cevabı sağlanmıştır. 8 ilaçlı kemoterapi uygulanan 12 hastadan 6'sında 3 kürden sonra değerlendirme yapılabilmiş, bu hastalardan 5'inde kemoterapinin, cerrahi + radyoterapiye ilave katkısı olmadığı görülmüş, postop radyoterapi almayan 1 olguda kısmi cevap sağlanmıştır. 44 kür kemoterapi uygulanan hastalarda başlıca myelosupresyon, nefrotoksisite ve ototoksisite komplikasyonları görülmüştür. Sonuç olarak cerrahi ve radyoterapi sonrası uygulanan 8 ilaçlı kemoterapinin tümör cevabında önemli etkisi olmadığı görülmüştür.