TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1991 , Vol 6 , Num 3 - 4
A AMAÇ, Ö F GÖZE, A YÜKSEL, E ŞENGÜL, R EĞİLMEZ
Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. KBB AD, Sivas

Summary

Verrüköz karsinom, seyrek rastlanan bir larengeal tümördür. Skuamöz hücreli karsinomun özel bir tipi olan bu larenks karsinomunun teşhis ve tedavisi konusunda farklı görüşler vardır. Bu makalede verrüköz karsinomalı 62 yaşındaki bir vakamız sunuldu ve literatür gözden geçirildi.