TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
A FARUK ZORLU, MURAT GÜRKAYNAK, ENİS ÖZYAR, FADIL H AKYOL, İ LALE ATAHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD

Summary

Ocak 1975- Aralık 1989 tarihleri arasında, yaşları 9-58 arasında değişen, histopatolojik olarak tanı konmuş onbir kordoma olgusu tedavi edilmiştir. Tümörlerin yedisi intrakraniyal, ikisi servikal, ikisi sakrokoksigeal yerleşimlidir. Primer cerrahi olarak dört olguda biyopsi, dört olguda subtotal tümör eksizyonu, bir olguda gros total tümör eksizyonu uygulanırken, iki olguda da birden fazla cerrahi girişim uygulanmıştır. Hastalar postoperatif, Kobalt-60 teleterapi cihazı ile, günlük 125-300cGy, toplam 3000-6000 cGy tümör dozu ile tedavi edilmişlerdir. Bu çalışmada hastalar tedaviye olan yanıtlarına göre gruplandırılarak değerlendirilmişlerdir. Beş olguda asemptomatik, iki olguda düzelme, üç olguda stabil yanıt elde edilirken, bir olgu semptomatik progresyon göstermiştir.