TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
MAHMUT ÖZŞAHİN, HÜLYA ÖZŞAHİN, LAURENT H SCHWARTZ
Radyasyon Onkolojisi AD

Summary

Son yıllarda yapılan birçok epidemiyolojik ve klinik çalışma sonucu A vitamini ve türevlerinin karsinojenezi durdurabileceği ve geri döndürebileceği anlaşılmıştır. Retinoidler normal, premalign veya malign epitelyal ve mezenkimal hücrelerin in-vitro ve in-vivo ortamlarda büyümelerini ve diferansiyasyonunu kontrol etme yeteneğine sahip olan doğal veya sentetik A vitamini analoglarıdır. Fizyolojik şartlarda, embryonel gelişmeyi kontrol eden bir regülatör görevini üstlenmekte, erişkinlerde de bir çok epitelyal dokunun diferansiyasyon mekanizmasını kontrol etmektedirler. Retinoidler ayrıca, farmakolojik açıdan bazı premalign ve malign lezyonların diferansiye olmalarını sağlamakta ve kontrolsüz bir şekilde büyümelerini engellemektedir. A vitamini türevlerinin kanseri tedavi edici ve önleyici özelliklerinin araştırılması amacıyla halen bir çok klinik araştırma sürdürülmektedir. Bu makalede retinoidlerin kanser tedavisindeki ve prevansiyonundaki yeri tartışılmaktadır.