TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1992 , Vol 7 , Num 1 - 4
MELEK ERKİŞİ, İLHAN TUNCER, FİGEN DORAN, MUHAMMED DORAN
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Onkoloji BD Adana

Summary

Bu makalede sekonder myelodisplastik sendrom (MDS) ve metastatik meme kanseri olan bir hasta takdim edilmektedir. Hastanın periferik kanındaki eritroblastik değişiklikler ve pansitopeniye kemik iliğindeki hipoplazi ve diffuz fibrozis eşlik etmekteydi. Kemik iliğindeki retikulin liflerinin gümüşleme ile kuvvetli boyanması ve megakaryositlerin sayısındaki azalma sekonder MDS için olağan dışıydı. Sonuç olarak bu konuda daha çok araştırma yapılması gerektiğine karar verildi.