TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 1
THE MALIGNANT MELANOMAS OF THE RECTUM
YILMAZ BÜYÜKUNCU, NECMETTİN SÖKÜCÜ, ALİ AKYÜZ, YUSUF GÖKŞEN, MİSTEN DEMİRYONT
İstanbul Tıp Fak., Cerrahi AD

Summary

Primer rektum melanomları ender görülen tümörlerdir. Tüm vücut kanserlerinin %0,3 - 3,2'sini oluştururlar, son 2 yıl içinde kliniğimizde tanısı konularak tedavi edilen 3 rektum malign melanom vakası kaynaklar gözden geçirilerek sunuldu.