TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 3 - 4
NAKİYE ÖZTÜRK, IŞIK ASLAY, GÖKHAN TÖRE, ERKAN TOPUZ, MURAT BAŞ, ADNAN AYDINER
İstanbul Ü. Onkoloji Enstitüsü

Summary

Ocak 1989 ve Ekim 1990 arasında onkoloji enstitüsüne gelmiş olan 25 lokal ileri serviks kanseri vakasına 2 veya 3 kür cisplatinum ihtiva eden kombine kemoterapi neoadjuvant olarak uygulandı. Hastalarda neoadjuvant kemoterapi sonrası eksternal ve intrakaviter radyoterapi uygulandı. Cevap oranı % 52 bulundu, bunun % 12'si tam % 40'ı kısmi cevap şeklinde idi. KT+RT sonrası % 68 tam cevap % 32 kısmi cevap olmak üzere % 100 cevap oranı elde edildi. Cevap oranları literatür verileri ile karşılaştırıldı.