TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1993 , Vol 8 , Num 3 - 4
GÖKHAN TÖRE, IŞIK ASLAY, MAKTAV DİNÇER, GÖNÜL KEMİKLER
İstanbul Ü. Onkoloji Enstitüsü

Summary

Vagina tepesi ışınlamalarını, manuel yüklemeli Ir-192 teli ile yapan, kliniğimizde geliştirilmiş ve kullanılmakta olan, yeni bir disposable aplikatör tanıtılmaktadır. Bu aplikatör ile yapılan uygulamaların bazı avantajlar şunlardır. (1) Pahalı ve komplike bir cihaz için yatırımı gerektirmemektedir; (2) Aplikatör kullanıma hazır, steril ve tek kullanımlık paketler halinde hazırlandığından kullanılması çok pratiktir; (3) Aplikatör ince ve fleksible sayılabilecek bir plastik tüpten oluştuğundan hasta tarafından vagina içersinde taşınması rahatsızlık verici olmamaktadır; (4) Sonradan yükleme yöntemi ile radyoaktif kaynağın yerleştirilmesi çok kolaylıkla yapılabilmekte ve özel bir deneyime ihtiyaç olmamaktadır; (5) Genel anestezi altında aplikatörün yerleştirilmesine ihtiyaç hissedilmemektedir; (6) Hastanın immobilizasyonuna gerek yoktur; Aplikatör hareket esnasında pozisyonunu, vaginanın doğal kontraksiyonu ve kapalı hali nedeniyle, koruyabilmektedir; (7) İdrar sondası takılması gereksizdir, doğal yolla miksiyon mümkündür; (8) Hedef hacimdeki doz dağılımı homojendir; (9) Mesane ve rektumun aldığı toplam dozlar tolerans sınırlarını aşmamaktadır; (10) İridyum kaynaklı sonradan yüklemeli sistem ile brakiterapi uygulamalarında radyo-proteksiyon için yüksek masraflı önlemler gerekmemektedir.