TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1986 , Vol 1 , Num 2
THE RESULTS OBTAINED IN THE TREATMENT OF ADULT ALL CASES WITH COMBINED CHEMOTHERAPY
HALUK ONAT, YÜKSEL PEKÇELEN, YÜCEL TANGÜN, TANJU ATAMER, DENİZ SARGIN, ŞEREF İNCEMAN
İstanbul Tıp Fak. Hematoloji BD ve Onkoloji Enstitüsü

Summary

1973 yılından beri Akut Lenfoblastik Lösemi tanısı ile kombine kemoterapi uygulanan 53 vakada tedavi sonuçları retrospektif olarak incelendi. Vinkristin ve prednizolon uygulanan 42 vakanın 34'ünde (% 81), vinkristin, prednizolon ve Daunorubisin uygulanan 11 vakanın 8'inde (72.7) remisyon sağlandı. Remisyonda kalma süresi medyan 122 gün bulundu. Altı ay sonunda remisyonda kalma oranı % 33 olduğu saptandı. Otuz yaşından büyük ve yüksek lökositozu olanların remisyona girme oranları düşük ve remisyonda kalma süreleri kısa bulundu. Merkez sinir sistemi profilaksisi uygulanan vakaların hiçbirinde meningial tutulma görülmedi.