TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 1
VERIFYING SET-UP MISTAKES BY PORT FILMS DURING MANTLE FIELD TREATMENT
VİLDAN ALPAN, EMİN DARENDELİLER, GÖNÜL KEMİKLER, HATİCE BİLGE, NİJAD BİLGE
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Radyoterapi Bölümü

Summary

Bu çalışmada yelek (mantle) tarzı ışınlanan 18 Hodgkin hastasından tedavileri sırasında AP ve PA pozisyonlarda alınan port ve verifikasyon filmleri ile simülator filmleri karşılaştırıldı. Port filmlerde yapılan incelemelerde "set-up" hata oranı %58.6, verifikasyon filmleri ile yapılan incelemelerde ise %41.6 olarak bulundu. Filmler AP ve PA pozisyonlarda ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise "set-up" hata oranları AP port filmerde %58.8, PA port filmlerde %41.17, AP verifikasyon filmlerinde %46.6, PA verifikasyon filmlerinde ise %53.2 olarak saptandı. Ayrıca kadın hastalardaki "set-up" hata oranının erkek ve çocuk hastalara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonunda, hastanın ve koruma bloklarının pozisyonuna bağlı olarak birtakım "set-up" hatalarının yapılabildiği, ortaya çıkabilecek bu hataların port ve verifikasyon filmleri ile kontrol edilerek mümkün olduğu kadar azaltılabileceği saptanmıştır.