TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1996 , Vol 11 , Num 2
EFFECT OF HIP PROSTHESIS TO THE DOSE DISTRIBUTION IN MEGA-VOLTAGE RADIOTHERAPY
TÜLAY ERCAN, ADNAN YÖNEY, CİHANGİR YURTOĞLU, GÖNÜL KEMİKLER, MUSTAFA ÜNSAL
SSK Okmeydanı Hastanesi Onkoloji Merkezi, İstanbul

Summary

Pelvik bölge ışınlama endikasyonu olan kalça protezli hastalarda radyoterapi planlaması bu alanda uğraşan fizikçilerin ve doktorların sıklıkla karşılaştıkları bir problemdir. Maksimum azalma ve azalma oranlarını bulabilmek amacıyla değişik boyut ve biçimlerdeki titanyum ve paslanmaz çelik kalça protez modelleri kullanılarak kobalt-60 ve 8MV foton huzmeleri ile merkezimizde bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, kalça protezlerinin sebep olduğu karışıklıkların önemli olduğu gözlenmiştir. 58 mm çaplı ve içi boş olan paslanmaz çelik protezde % 70.0'lık maksimum azalma bulunmuştur. Bu azalma, protez altındaki küçük bir bölgede meydana gelmiştir. Protezlerin ortalama azaltması protezlerin farklılığına ve çalışılmış olan enerjilere bağlı olarak %5.6 ile %31.6 arasında değişmektedir. Kullandığımız tedavi planlama sisteminin yüksek elektron yoğunluklu bu malzemeler için vermiş olduğu neticeleri ölçüm neticelerimiz ile karşılaştırdık. Maksimum azalma ve azalma oranı sonuçları bir tedavi planını belirlemede klinisyene yardımcı olacak yeterli bilgiyi sağlayacaktır.