TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 2
AHMET NURİ TENEKECİ
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyodiagnostik Ünitesi