TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 3
OCCUPATIONAL EXPOSURE, CHEMICAL CARCINOGENS AND TARGET ORGANS
HÜLYA GÜL, TURHAN AKBULUT
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Summary

Mesleğin uygulanması sırasında, çalışanlarda maruz kaldığı etkenler nedeniyle oluşan kanserler, mesleksel kanser olarak adlandırılır. İşyerleri çevresinde işçilerin maruz kaldığı etken veya etken karışımlarından ancak bazıları mesleksel karsinojen olarak tanımlanabilir. Mesleksel karsinojenler yalnızca fiziksel veya kimyasal faktörlerden oluşabileceği gibi, bazı hallerde her iki karakteristiğe birden de sahip olabilirler. Belirli mesleksel maruziyetleri kesinleşen bazı kimyasallar için karsinojenite testleri yapılarak Uluslararası Kanser Araştırmaları Örgütü (IARC)'nün yaptığı deneysel çalışmalarda pozitif sonuçlar alındığı gözlenmiş ve bunların maruz kalan kişilerde kanser riskini arttırmaktan sorumlu oldukları sonucuna varılmıştır. Yine bazı kimyasal maddelerin kanser etkeni (karsinojenik) oldukları çeşitli epidemiyolojik araştırmalarla da desteklenmiş, bu maddelerin büyük çoğunluğunun mesleksel çevredeki maruziyetle ilişkisi ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada bu araştırmaların sonuçlarına değinilmiş ve konuyla ilgilenenlere yararlı olacağı düşüncesiyle sunulmuştur.