TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1997 , Vol 12 , Num 4
MEASURING COLLIMATOR SCATTER COMPONENT OF MEGAVOLTAGE PHOTON BEAMS BY USING CYLINDRICAL PHANTOM
TÜLAY ERCAN
S.S.K. Okmeydanı Eğilim Hastanesi Onkoloji Merkezi, İstanbul

Summary

Toplam saçılma düzeltme faktörü Sc,p'nin; kolimatör saçılma bileşeni Sc ve fantom saçılma bileşeni Sp olarak ayrılması, megavoltaj foton ışın doz hesaplamalarında standart tedavi geometrisinden farklı durumlar için faydalı bir kavram olduğunu kanıtladı. Bu çalışmada Sc'nin tayininde klinik olarak uygulanabilen bir metot izah edilmiştir. Ölçümler ekseni hüzme ekseni ile uyan 4 cm çaplı bir dar silindirik persfeks fantomda, bulaşan elektronların erişme mesafelerinin ötesindeki derinliğe yerleştirilen bir iyonizasyon odası ile yapıldı. Sc,p bir tam saçılmalı fantomda ölçülüp ve Sp, Sc,p ve Sc'den çıkarılabilir. Farklı SSD'lerde alınan Sc ölçümlerinden, Sc'nin SSD'den bağımsız olduğu sonucuna varıldı. ATC C9 Kobalt 60 ünitesindeki Sc,p ve Sc eğrileri AECL Kobalt 60 ünitesindekinden daha diktir. Bu çalışmada farklı model lineer hızlandırıcılar için Sc değerleri ölçülmedi ve biz bu tür lineer hızlandırıcılarda aynı ışın kalitesinde Sc elemanının farklı olacağı görüşündeyiz. Bu metot, hedef volume verilmesi kararlaştırılan dozun monitör unit sayısının hesaplanması için mevcut olan işlemlerin yerine kolaylıkla kullanılabilir.