TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 4
DOSIMETRIC EVALUATION OF THE SIEMENS VIRTUAL WEDGE SYSTEM
AYHAN KILIÇ, LÜTFİ ÖZKAN, KAYIHAN ENGİN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Bursa

Summary

Kısa bir süre önce merkezimizde bulunan Siemens Mevatron KD-2 lineer akseleratör cihazına aynı firma tarafından "Sanal kama filtre" özelliği eklenmiştir. Siemens sanal kama filtre sistemi fiziksel kama filtre kullanmadan kama filtre ile biçimlenmiş doz dağılımı verebilen bir yazılım/donanım sistemidir. Tedavi alanı boyunca bir kolimatör çenesinin sabit hızla hareket etmesi sonucu ışın şiddeti değişir ve fiziksel kama filtre benzeri doz dağılımı üretilir. Çene pozisyonuna karşı gelen monitör birim (MU) tabloları her bir alan için analitik olarak hesap edilir. Bu anatilik yaklaşım herhangi bir kama filtre açısını ve asimetrik alan seçmeyi olanaklı kılar. Sanal kama filtre sisteminin dozimetrik özelliklerini incelemek için ölçümler yapıldı. Derin doz eğrilerinin buna karşı gelen açık alan ile aynı olduğu ve kama filtre boyunca doz profillerinin fiziksel kama filtre benzeri olduğu bulundu. Bu çalışmada 6 MV foton enerjisi alanları değerlendirilmiştir.