TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY 1998 , Vol 13 , Num 4
EVALUATION OF FOUR EAR AND EAR LOBE KELOID CASES TREATED WITH POSTOPERATIVE BRACHYTHERAPY
ARMAĞAN ARICAN, ZEYNEP ÖZSARAN, DENİZ YALMAN, YAVUZ ANACAK, AYFER HAYDAROĞLU
Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir

Summary

Keloidler, bazı kişilerde cilt travmaları sonucu oluşan, hyalinize, ilerleyici fibroz doku ile karakterize, kendiliğinden gerilemeyen fibrom benzeri lezyonlardır. Tedavide cerrahi eksizyonun yüksek yineleme oranları nedeniyle yetersiz kalması sonucu topikal triamsinolon ve intralezyoner steroid enjeksiyonu ya da postoperatif erken dönemde radyoterapi uygulanmaktadır. Çalışmamızda çeşitli travmalar sonucu kulak kepçesi ve kulak memesi keloidi ortaya çıkmış 4 bayan vakaya eksizyonu takiben postoperatif 24 saat içinde, Paris yöntemine göre bazal doz noktası %85'ine 7.5 Gy olmak üzere 2 günde, 12 fraksiyonda microSelectron HDR ile toplam 15 Gy brakiterapi uygulandı. Beş-25 ay (ortalama 13 ay) arasında değişen izlem süresince yeniden keloid gelişimi ve herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.